Üzembe helyezés támogatás

Tűzjelző rendszer üzembe helyezéshez szükséges dokumentumok összeállítása

 • üzembe helyezői nyilatkozatot és üzembehelyezési jegyzőkönyv
 • megvalósulási tervdokumentációt,
 • vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv
 • hangnyomás-mérési jegyzőkönyvet.
 • az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés megléte
 • a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási naplót, jegyzőkönyvet;
 • a berendezés megfelelőségét alátámasztó iratok
 • rövid kezelői leírást
 • teljes rendszer teszt
 • piktogrammos táblák kihelyezése
 • eszközök, érzékelő matricázása
 • kivitelezői nyilatkozat
 • tűzoltósági adatlap kitöltve
 • karbantartási szerződés
 • meghatalmazás majd a használatbavételi eljáráshoz
 • A beépített tűzjelző berendezés kivitelezését, továbbá a tűzgátló tömítések beépítését
  végző személyeknek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amelyeket a használatbavételi kérelem benyújtása során, a kérelem mellé csatolni kell.
 • Biztonsági világítást kell létesíteni a tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon
 • a rendszert szerelők és üzembe helyező mérnök bizonyítvány másolata